جک ریلی پارکینگ

جک ریلی پارکینگ جک ریلی پارکینگ با مکانیزم کششی و به وسیله چرخ دنده پر قدرت بر روی دنده شانه ای که مخصوص درب اتوماتیک ریلی می باشد و بر...
جک بازویی پارکینگ

جک بازویی پارکینگ جک بازویی پارکینگ که بوسیله ۲ بازو ی کشنده درب پارکینگ بعد از فرمان به وسیله ریموت باز و بسته می شود و احتیاجی به تغییر مکان...
جک پارکینگ

جک پارکینگ جک پارکینگ یک سیستم مکانیزه مخصوص باز و بسته کردن درب پارکینگ و درب هایی نظیر درب پارکینگ ساختمان های مسکونی اداری و تجاری با تردد ...