جک ریلی پارکینگ

جک ریلی پارکینگ جک ریلی پارکینگ با مکانیزم کششی و به وسیله چرخ دنده پر قدرت بر روی دنده شانه ای که مخصوص درب اتوماتیک ریلی می باشد و بر...