موتور ساید

موتور ساید موتور ساید بر روی درب های کرکره برقی مجتمع های مسکونی , درب های سنگین مراکز صنعتی و پارکینگ هایی که تردد آنها زیاد است مورد استفاده...
موتور توبولار

موتور توبولار موتور توبولار نوع جدیدتری از موتور کرکره برقی است  که به شکل استوانه در داخل شفت یا لوله قرار میگیرند که در اصطلاح صنعتی ب...