کرکره برقی رول گیتر

کرکره برقی رول گیتر حفاظتی کرکره برقی رول گیتر اسمی است که وقتی حرف از امنیت و در کنار زیبایی می شود به گوش میخورد. کرکره ای از جنس فولاد ضد زنگ و...