موتور ساید

موتور ساید موتور ساید بر روی درب های کرکره برقی مجتمع های مسکونی , درب های سنگین مراکز صنعتی و پارکینگ هایی که تردد آنها زیاد است مورد استفاده...