موتور توبولار

موتور توبولار موتور توبولار نوع جدیدتری از موتور کرکره برقی است  که به شکل استوانه در داخل شفت یا لوله قرار میگیرند که در اصطلاح صنعتی ب...