موتور سانترال

موتور سانترال موتور سانترال همانطور که از اسمش پیداس در موقع نصب و مونتاژ قطعات اصلی کرکره برقی این موتور در قسمت میانی شفت یا لوله  نصب میشود . ب...