کرکره به انگلیسی

کرکره به انگلیسی کرکره برقی به انگلیسی واژه کرکره به انگلیسی یعنی shutters یا کرکره برقی به انگلیسی Electric shutters واژه‌ای پرکاربرد است به دلیل ...