کرکره برقی پارکینگ

کرکره برقی پارکینگ امروزه ساختمان های مسکونی نیز کرکره برقی را به عنوان درب پارکینگ استفاده می کنند که به اصطلاح به آن کرکره برقی پارکینگ هم می گویند...