جک بازویی پارکینگ

جک بازویی پارکینگ جک بازویی پارکینگ که بوسیله ۲ بازو ی کشنده درب پارکینگ بعد از فرمان به وسیله ریموت باز و بسته می شود و احتیاجی به تغییر مکان...
جک پارکینگ

جک پارکینگ جک پارکینگ یک سیستم مکانیزه مخصوص باز و بسته کردن درب پارکینگ و درب هایی نظیر درب پارکینگ ساختمان های مسکونی اداری و تجاری با تردد ...